Duurzaam

Ecologisch standpunt

Duurzaam gebruik van de hulpbronnen
© Jürg Kaufmann

Ons credo

Het zuinig omgaan met hulpbronnen heeft bij Giroflex een lange traditie. Giroflex maakt consequent gebruik van materialen en grondstoffen die weinig schadelijke stoffen bevatten. Lakken en lijmen zijn oplosmiddelvrij, schuimstof is cfk-vrij. Moderne productiemethodes met verbeterde verbruiksprocessen leveren ruime besparingen op aan CO2, water, stroom en gas. Ook de lange levensduur is een ecologisch pluspunt: Giroflex-zitmeubilair is ontworpen voor jarenlang gebruik. Reserveonderdelen zijn langdurig verkrijgbaar. Daarnaast verlengen reparaties, reiniging en onderhoud de investeringscyclus.

Terugneming

Bij aankoop van nieuw kantoorzitmeubilair nemen wij uw oude stoelen mee, ook als ze gemaakt zijn door een andere fabrikant. Giroflex-stoelen worden gratis teruggenomen, voor het terugnemen van stoelen van derden vragen wij een vast minimumbedrag per stoel.

Afvalverwerking / scheiding

Wij scheiden alle stoelen die niet langer kunnen worden gebruikt per materiaalsoort, waarna de afzonderlijke materialen worden aangeboden voor hergebruik. Scheiding van de onderdelen per materiaalsoort is al sinds de jaren ’80 van de 20ste eeuw voor Giroflex een aangename plicht. Zo blijft de kwaliteit van de waardevolle grondstoffen op een hoog niveau en is hergebruik ook in premium producten mogelijk. Al in 1992 kwam met de giroflex 32/33 de eerste vrijwel 100% recyclebare bureaustoel op de markt.

ISO-certificeringen

Giroflex is gecertificeerd conform de milieumanagementnorm ISO 14001. Deze is er hoofdzakelijk op gericht de milieuprestaties van ondernemingen voortdurend te verbeteren. Bovendien wordt er conform het kwaliteitssysteem ISO 9001 gewerkt en geproduceerd.

CO2-reductie

In samenwerking met de EnAW – Energie Agentur der Wirtschaft (energieagentschap voor bedrijven) – werd in 2014 een energie-check-up voor het midden- en kleinbedrijf doorgevoerd. De maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid, hebben geleid tot het verzoek tot vrijstelling van de CO2-heffing.

MyClimate

Giroflex levert op verzoek klimaatneutraal. De CO2-compensatie vindt plaats via de Zwitserse non-profit stichting "MyClimate".

Cradle to Cradle

cradle to cradle

In lijn met haar traditie koos Giroflex in 2010 voor ecologisch effectief handelen volgens het systematische concept «Cradle to Cradle». Cradle to Cradle wil het dilemma van de eindige hulpbronnen doorbreken en streeft naar een volledig hergebruik van de materialen aan het einde van het productleven zonder kwaliteitsverlies. Hiertoe laten we grondstoffen in technische en biologische kringlopen circuleren. Energie- en materiaalverbruik nemen voortdurend af. Minder slijtage en korte lijnen dragen bij tot een milieuvriendelijker productie. Het Cradle to Cradle-certificaat is het bewijs van de uitstekende duurzaamheid van de giroflex-stoelmodellen die sindsdien op de markt zijn gebracht.