Bescherming van persoonsgegevens

Juridische informatie van de firma Stoll Giroflex AG

Verklaring gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, geschiedt dit – voor zover mogelijk – steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij willen erop wijzen dat de datatransmissie op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Gebruik door derden van de in het kader van de wettelijke verplichting tot publicatie van een impressum gepubliceerde contactgegevens t.b.v. toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatie is uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spam-mails.

Quelle: eRecht24

Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruiksanalyse van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Quelle: Datenschutzerklärung für Google Analytics