Ecologie en duurzaamheid

Verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Ecologisch zinvol, duurzaam en bewust produceren, en rekening houden met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, maakt sinds 1872 deel uit van de bedrijfsfilosofie van Giroflex. Deze komt tot uitdrukking in diverse producteigenschappen en bedrijfsprocedures. Met het oog op het product staat bijvoorbeeld de lange levensduur centraal. Want hoe langer een product wordt gebruikt, hoe kleiner zijn jaarlijkse ecologische voetafdruk wordt.

Absoluut geen schadelijke stoffen

Een Giroflex zitmeubel kan ruim langer dan 10 jaar worden gebruikt. Daarbij maken de gebruikers voortdurend huidcontact met stoffen, kunststoffen en metalen. Alle gebruikte materialen zijn dan ook vrij van schadelijke stoffen, zodat er geen uitgassing plaatsvindt.

Eersteklas recycling

Het gebruikte is de bron van het nieuwe. Daarom houdt Giroflex zich al jarenlang bezig met een verbeterde recycling van zijn producten.

De zitmeubelen worden professioneel gedemonteerd en naar de diverse kringlopen afgevoerd, om een zinvol en hoogwaardig hergebruik van de gebruikte grondstoffen te garanderen.

Gewijzigde productiesystematiek geen sinecure

De sinds 2010 geleidelijk geïmplementeerde “Cradle to Cradle”-filosofie past het op natuurlijke hulpbronnen gerichte denken ook toe op het design- en productieproces. De hele levenscyclus van het product wordt vastgelegd; ook bij alle partners en leveranciers die met de productie en de producten te maken hebben. De grondstoffen circuleren in technische en biologische kringlopen.

“Cradle to Cradle” is een integrale benaderingswijze. De aanbieder van zulke gecertificeerde producten geeft daarmee aan dat hij recyclebare materialen opnieuw gebruikt, het energie-, materiaal- en waterverbruik vermindert, de CO2-uitstoot zo laag en het aandeel hernieuwbare energiebronnen zo hoog mogelijk houdt, alle grondstoffen hergebruikt en zich vooral bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.