Juridische informatie

Juridische informatie van de Firma Flokk AG Zwitserland

Flokk AG

Bahnhofstrasse 44
5322 Koblenz

Vertegenwoordigd door

Renato Hirrlinger, Managing Director Switzerland

Contact

Brand Management

Telefoon:
+41 56 267 91 11

E-mail:
info-ch@flokk.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet (TMG - Telemediengesetz) verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie van derden, of onderzoek te verrichten naar omstandigheden die wijzen op een onwettige activiteit. Verplichtingen t.a.v. het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Van aansprakelijkheid op dit punt kan echter pas sprake zijn vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij kennis nemen van schendingen van het recht zoals hierboven bedoeld zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons internetaanbod omvat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de informatie op die websites. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze informatie van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn telkens de desbetreffende aanbieders of exploitanten verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn op het tijdstip van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud was op het tijdstip van het plaatsen van de link voor ons niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van gelinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet in redelijkheid van ons worden gevergd. Zodra wij kennis nemen van overtredingen van de wet zullen wij de betreffende link(s) onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerders gemaakte inhoud en het materiaal op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de desbetreffende auteur resp. maker. Het downloaden en kopiëren van deze website is uitsluitend toegestaan voor particulier en niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de beheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden gegevens van derden als zodanig aangeduid. Mocht u toch een schending van het auteursrecht signaleren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij kennis nemen van overtredingen van de wet zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Grafische vormgeving en
technische uitvoering van de website

Het grafische ontwerp is gemaakt door “Kommunikation & Design” in opdracht van Flokk AG.

http://www.kommunikation-design.de